Алкална храна за супер здравје и енергија

Кога во макробиотичката исхрана кога говори за јин и јанг намирници, се посветува внимание на влијанието за создавање на кисела или базна средина во нашиот организам. За да може да се одржи оптимално здравје, рН вредноста во крвта треба да биде благо базна од 7.35 до 7.45. Тоа може да се постигне преку алкална храна која го чува здравјето.