Знаете ли дека врелата вода е најефтин лек? 1

Знаете ли дека врелата вода е најефтин лек?

Според ајувердата, и здравјето и болеста се процес кој се одвива во секоја секунда од нашиот живот. Добрите и корисни навики го зајакнуваат организмот, а лошите навики го интензивираат она што се нарекува лошо здравје. Според ајувердата, редовната употреба на врела вода го зајакнува „агни“, односно автоимуниот систем, енергијата, отпорноста и силата на организмот.